MarieLou KERFF

5, Jolette – 3798 Fouron-le-Comte

12candidate au Conseil communal

Je suis âgée de 67 ans
Ancienne employée logistique import-export.

Mon désir, travailler pour nos villages pour en faire un lieu où il fera bon vivre pour tous.

MarieLou KERFF
5, Jolette – 3798 ‘s-Gravenvoeren

 Kandidaat nr 12 voor de Gemeenteraad

 Ik ben 67 jaar oud
Voorheen bediende logistiek import-export.

Mijn wens is om ervoor te zorgen dat onze dorpen een plek worden waar het goed leven is voor iedereen.