Sophie RENKENS

2, Vrijthof – 3791 Rémersdael

10candidate au Conseil Communal

22 ans, éducatrice et psychomotricienne en centre d’hébergement pour adultes atteints de handicap mental
Membre très active de la jeunesse rémersdaeloise
Membre de l’harmonie de Rémersdael-Teuven
Membre de la société de tir Saint-Héribert de Rémersdael

Je me présente aux élections cette année, dans le but d’amener ma contribution et mon soutien à tous les Fouronnais, ainsi qu’à la culture, l’enseignement et à l’organisation d’événements divers dans notre commune, qui sont, selon moi des éléments extrêmement importants pour tisser ou entretenir des liens entre voisins et amis. Je me présente également dans le but de défendre et de faire valoir les droits et les libertés de tous.

J’aimerais, comme beaucoup d’autres jeunes, pouvoir construire mon avenir à Fourons dans le respect et la bonne entente avec les membres des deux communautés linguistiques. J’aimerais également pouvoir évoluer dans une commune qui bouge, qui évolue et qui aide les jeunes, mais également les moins jeunes à développer leurs projets professionnels dans le but de favoriser les petites entreprises locales.

Étant fille d’agriculteur, j’aimerais également vivre dans une commune respectueuse de ses paysages et de son environnement car selon moi il est indispensable d’entretenir la beauté, le calme et l’image paisible et reposante que nous offrent nos campagnes.

Sophie RENKENS
2, Vrijthof – 3791 Remersdaal

Kandidaat nr 10 voor de Gemeenteraad

 22 jaar oud, opvoedster en psychomotorisch therapeute in een wooncentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Zeer actief lid van de jeugd van Remersdaal
Lid van de Harmonie van Remersdaal-Teuven
Lid van het schutterij Saint-Héribert van Remersdaal

Ik heb dit jaar gekozen om me voor te stellen voor de verkiezingen met als doel mijn bijdrage en mijn steun te brengen aan alle Voerenaars, evenals aan de cultuur, het onderwijs en de organisatie van verschillende evenementen in onze gemeente wat, naar mijn mening uiterst belangrijke elementen zijn om banden tussen buren en vrienden te leggen of te onderhouden. Ik ben ook hier om de rechten en vrijheden van iedereen te verdedigen en te doen gelden.

Net als veel andere jongeren zou ik graag mijn toekomst in Voeren willen opbouwen met respect en begrip voor leden van beide taalgemeenschappen. Ik zou me ook willen ontwikkelen in een gemeente die voortdurend in beweging is, die evolueert en die de jongeren en minder jongeren ter hulp staat om hun professionele projecten te ontwikkelen met als doel de kleine lokale bedrijven te promoten.

Als boerendochter zou ik ook graag willen leven in een gemeente die respect toont voor het landschap en de omgeving, omdat naar mijn mening het behouden van de schoonheid, het kalm en vredig en rustgevend beeld van ons platteland essentieel is.