Joël DROEVEN

 

Joël DROEVEN
2, Onder ‘t Spoor – Fouron-Saint-Martin

9ecandidat au CPAS

Père d’Adeline

Vivre dans une commune accueillante où il fait bon vivre dans un esprit villageois et convivial est une de mes priorités. Les animations culturelles et sportives sont mes préoccupations favorites.

Mon objectif est d’être à votre écoute afin d’aider au mieux chaque citoyen qui serait en difficulté et ce, quelles que soient ses appartenances culturelle, politique et philosophique.

Pour concrétiser cet objectif, je pousserai la liste et je compte sur votre soutien le 14 octobre prochain.

Joël DROEVEN
2, Onder ‘t Spoor – Sint-Martens-Voeren

Kandidaat nr 9 voor het OCMW
Vader van Adeline

Wonen in een gastvrije gemeente waar het goed is om te leven, in een vriendelijke dorpsgeest is één van mijn prioriteiten. Culturele en sportieve evenementen zijn mijn favoriete bezorgdheden.

Mijn bedoeling is naar iedereen te luisteren om elke burger die in moeilijkheden verkeert ter hulp te staan, ongeacht zijn culturele, politieke en filosofische voorkeuren.

Om dit doel te bereiken zal ik de lijst duwen ; ik hoop op uw steun te mogen rekenen op 14 oktober.