Florence DEDÉE, épouse JOSKIN

Florence DEDÉE, épouse JOSKIN
12, Vogelsang – 3792 Fouron-Saint-Pierre

8e  candidate au CPAS

Maman de 4 enfants

Gérante d’entreprise, gestionnaire de cabinets médico/dentaires et architecte d’intérieur

Originaire de Warsage et habitante de Fouron-Saint-Pierre depuis plus de 10 ans.

Par tradition familiale et par mes engagements antérieurs dans l’associatif, je suis sensibilisée aux problèmes d’autrui, particulièrement dans le domaine de la santé et du bien-être. De là, mon souhait d’être active au CPAS et d’y apporter mon expérience en un engagement humaniste et tolérant.

Florence DEDÉE, echtgenote JOSKIN
12, Vogelsang – 3792 Sint-Pieters-Voeren

Kandidaat nr 8 voor het OCMW

Moeder van 4 kinderen

Bedrijfsleidster, bestuurster medische/tandartspraktijken en interieurontwerpster

Oorspronkelijk van Warsage en al meer dan 10 jaar inwoonster van Sint-Pietersvoeren.

Uit familietraditie en mijn eerdere inzet in het sociaal netwerk, ben ik gevoelig voor de problemen van anderen, met name op het gebied van gezondheid en welzijn. Daarom wil ik actief zijn op het OCMW om er mijn ervaring te brengen in een humanistische en tolerante toewijding.