Gerard JANSSEN

Gerard JANSSEN
5, rue de Visé – 3790 Mouland

7candidat au CPAS

65 ans
Marié à Georgette Debougnoux

J’aimerais contribuer à améliorer le quotidien de chacune et chacun en étant à l’écoute de tous sans distinction de langue ni de culture.

Merci de m’accorder votre soutien.

Gerard JANSSEN
5, Viséweg – 3790 Moelingen

65 jaar
Echtgenoot van Georgette Debougnoux

Ik zou willen bijdragen aan de verbetering van het dagelijks leven van iedereen door naar iedereen te luisteren zonder onderscheid te maken tussen taal en/of cultuur.

Ik dank U voor uw steun.