Mia HARDY

 

Mia HARDY
9, rue Varn – 3793 Teuven

4candidate au CPAS

76 ans
Mère de 5 enfants : Gaby, Didier (†), Benoît (†), Vinciane et Bernadette ; mamy de Nathaly, Gautier, Victoria et Zazi ; arrière mamy de Oscar et Emilya

Je travaille à temps partiel au Castel Notre-Dame à Rémersdael
Membre de la chorale Sainte-Barbe de Warsage
Membre de la chorale d’Aubel
Membre de la F.N.C. Teuven et Visé

Je suis à nouveau présente dans le cadre de l’aide sociale pour essayer d’améliorer notre quotidien, plus de considération, plus d’humanité.

Je souhaite votre soutien et aussi pour les autres candidats RAL engagés dans cette optique.

Merci.

Mia HARDY
9, Varnstraat – 3793 Teuven

Kandidaat nr 4 voor het OCMW

76 jaar
Moeder van 5 kinderen : Gaby, Didier (†), Benoît (†), Vinciane en Bernadette; oma van Nathaly, Gautier, Victoria en Zazie ; overgroot oma van oscar en Emilya

Ik werk deeltijds in het Castel Notre-Dame in Remersdaal
Lid van het zangkoor Sainte-Barbe van Warsage
Lid van het zangkoor van Aubel
Lid van de NSB Teuven en Visé

Ik ben opnieuw aanwezig in het kader van de sociale bijstand om te trachten ons dagelijks leven te verbeteren door meer aandacht en meer menselijkheid.

Ik reken op uw steun, niet alleen voor mezelf maar ook voor de andere RAL-kandidaten die hierbij betrokken zijn.

Dank u.