Maryline MUYTJENS

Maryline MUYTJENS
2, Moulin – 3798 Fouron-le-Comte
2e candidate au CPAS

34 ans
Mariée avec Cédric Rosewick
Maman de Nathanaël (3 ans) et Yaël (1 an)
Fouronnaise de racines et de cœur

L’espoir, tel est le terme sur lequel je souhaite baser ma deuxième campagne électorale. Confiante en demain, j’ai envie de croire que toutes les fouronnaises et que tous les fouronnais, qu’ils soient francophones, néerlandophones ou autres ont des objectifs de vie communs, qu’ils aiment vivre dans nos villages, s’y sentir chez eux, s’y balader paisiblement.

 L’une de mes forces est ma formation d’assistante sociale. En exercice depuis 8 ans dans un service promouvant l’égalité entre femmes et hommes, il me tient à cœur de m’assurer que tous les citoyens et que toutes les citoyennes soient traité.e.s avec respect, de manière égale ! Ce sera donc pour moi l’occasion de défendre au mieux vos libertés, vos intérêts, dans le respect des différences.

Grâce à votre soutien, je pourrai contribuer à améliorer votre quotidien : celui des habitants de ma région ! 

Merci.

 

Maryline MUYTJENS
2, Molen – 3798 ‘s-Gravenvoeren

Kandidaat nr 2 voor het OCMW

34 jaar
Getrouwd met Cédric Rosewick
Moeder van Nathanaël (3 jaar oud) en Yaël (1 jaar oud)
Geboren en getogen in Voeren

Hoop is de term waarop ik mijn tweede verkiezingscampagne wil baseren. Vertrouwen in de toekomst, ik wil geloven dat alle Voerenaars, ongeacht of ze Franstalig, Nederlandstalig of anderstalig zijn, dezelfde gemeenschappelijke levensdoelen hebben, dat zij graag in onze dorpen wonen, zich goed thuis voelen en dat ze er gezellig kunnen wandelen.

Een van mijn sterke is mijn opleiding als maatschappelijk werker. Al 8 jaren in een dienst actief in het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, wens ik om ervoor te zorgen dat alle burgers, man en vrouw, op gelijke voet en met respect behandeld worden ! Het zal voor mij de gelegenheid zijn om uw belangen, uw vrijheden, met respect voor verschillen op de beste manier te verdedigen.

Dankzij uw steun, zal ik een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van uw dagelijks leven : dat van de inwoners van mijn gemeente !

Dank u.

 

Une réflexion sur « Maryline MUYTJENS »

Les commentaires sont fermés.