Nico Droeven

Nico DROEVEN-GRANDCHAMPS
6, ‘t Hof – 3790  Fouron-Saint-Martin

1ecandidat au CPAS
66 ans
Maître-Assistant retraité de l’Enseignement supérieur

Après 30 années passées au service de la population à la Commune (5 mandats de 1983 à 2012) et 18 années à votre service au niveau de l’Action sociale (3 mandats de 2001 à 2018), je vous propose de me donner les moyens de poursuivre mon action au service de TOUS pour un 9emandat.

Je mets mon EXPERIENCE à votre disposition pour le Respect, l’Avenir et les Libertés de chacun d’entre vous.

Nico DROEVEN-GRANDCHAMPS
6, ‘t Hof – 3790  Sint-Martens-Voeren

kandidaat nr 1 voor het OCMW
66 jaar

Assistent-Master in het Hoger onderwijs op pensioen Na 30 jaar in dienst van de bevolking op de gemeente (5 mandaten van 1983 tot 2012) en 18 jaar tot uw dienst op het niveau van de sociale actie (3 mandaten van 2001 tot 2018), stel ik me opnieuw aan U voor om mij toe te laten om mijn actie ten dienste van ALLEN uit te blijven voeren met een 9de mandaat.

Ik stel mijn ERVARING ter beschikking van het Respect, de Toekomst en de Vrijheden van ieder van jullie.